premisa


premisa
premisà sf. (2) TrpŽ 1. prielaida, ko nors parengiamoji sąlyga, išeities taškas: Poetė savo išgyvenimą, mintį, nuotaiką perteikia iš karto, be jokių išankstinių įžangų, premisų . 2. logikoje – sprendimas, sudarantis pagrindą išvadai.

Dictionary of the Lithuanian Language.